Y bwyd anifeiliaid anwes cyflawn heb rawn. Mae Truline yn cynnig proffil maethol heb ei ail, o ddwy rysáit premiwm uwch sydd wedi'u llunio gan ddefnyddio'r cynhwysion naturiol o'r ansawdd uchaf sydd ar gael. Wedi'i gynhyrchu yn y DU, mae Truline yn ymgorffori popeth rydym ni wedi'i ddysgu mewn dros 35 mlynedd o greu bwydydd cyflawn sy'n gytbwys o ran maeth. Mae’n cynnwys 75% o Gynhwysion Anifeiliaid Maethlon, a 25% o Ffrwythau a Llysiau, sy’n golygu mai Truline yw'r bwyd naturiol, protein uchel sy'n 100% rhydd o rawn.


2 cynnyrch

2 cynnyrch