***** FREE DELIVERY FOR ALL ORDERS OVER 6KG *****

Bwydo Eich Ci yn Naturiol

Yn Pero rydym ni’n gwneud detholiad o fwydydd naturiol o ansawdd da mewn blasau a ryseitiau sy'n addas i bob ci.

Christmas & New Years Arrangements

We will be closing on the 23rd December 2021 and reopening on Tuesday the 4th January 2022.
During this period we will be unable to process any orders or deal with any enquiries you may have.

The last day we will be despatching orders will be on Wednesday the 22nd December 2021
and any orders received after this date will be processed and despatched on the 4th January 2022.

We all hope you will have a fantastic, safe and enjoyable Christmas
and we wish you a healthy, happy and prosperous New Year!

Mae ein bwydydd yn cael eu gwneud o'r cynhwysion gorau sydd ar gael. Maen nhw’n berffaith gytbwys er mwyn darparu'r cyfuniad gorau posibl o faeth a blas, ac wedi ennill sawl gwobr am eu hansawdd. Rydym ni wedi treulio dros 30 mlynedd yn datblygu ein ryseitiau i sicrhau bod pob ci yn gallu bwyta'r bwyd gorau sydd ar gael, a’r cyfan o'n fferm deuluol yma yng Nghymru.

Crëwyd gan Berchnogion Cŵn, ar gyfer Perchnogion Cŵn

Ein stori ni

Maeth fel y Bwriadwyd gan Natur

Siopa Pero

Wedi'i Wneud Mewn Ffordd Foesegol

Siopa Pero

BWYD PERO

Ydych chi’n rhoi bwyd arobryn i’ch chi?

Siopa Pero