Trial Packs now
available - FREE
Lamb Bites & £10
off voucher with
every purchase!

Bwydo Eich Ci yn Naturiol

Pero Points

Collect Pero reward points on every purchase.

100% Natural Treats

Treat your little one to a selection of all natural Pero treats
Mae ein bwydydd yn cael eu gwneud o'r cynhwysion gorau sydd ar gael. Maen nhw’n berffaith gytbwys er mwyn darparu'r cyfuniad gorau posibl o faeth a blas, ac wedi ennill sawl gwobr am eu hansawdd. Rydym ni wedi treulio dros 30 mlynedd yn datblygu ein ryseitiau i sicrhau bod pob ci yn gallu bwyta'r bwyd gorau sydd ar gael, a’r cyfan o'n fferm deuluol yma yng Nghymru.

Crëwyd gan Berchnogion Cŵn, ar gyfer Perchnogion Cŵn

Ein stori ni

Maeth fel y Bwriadwyd gan Natur

Siopa Pero

Wedi'i Wneud Mewn Ffordd Foesegol

Siopa Pero

Ydych chi’n rhoi bwyd arobryn i’ch chi?

Siopa Pero