***** FREE DELIVERY FOR ALL ORDERS OVER 6KG *****

Bwydo Eich Ci yn Naturiol

Yn Pero rydym ni’n gwneud detholiad o fwydydd naturiol o ansawdd da mewn blasau a ryseitiau sy'n addas i bob ci.
Mae ein bwydydd yn cael eu gwneud o'r cynhwysion gorau sydd ar gael. Maen nhw’n berffaith gytbwys er mwyn darparu'r cyfuniad gorau posibl o faeth a blas, ac wedi ennill sawl gwobr am eu hansawdd. Rydym ni wedi treulio dros 30 mlynedd yn datblygu ein ryseitiau i sicrhau bod pob ci yn gallu bwyta'r bwyd gorau sydd ar gael, a’r cyfan o'n fferm deuluol yma yng Nghymru.

Crëwyd gan Berchnogion Cŵn, ar gyfer Perchnogion Cŵn

Ein stori ni

Maeth fel y Bwriadwyd gan Natur

Siopa Pero

Wedi'i Wneud Mewn Ffordd Foesegol

Siopa Pero

BWYD PERO

Ydych chi’n rhoi bwyd arobryn i’ch chi?

Siopa Pero